CONCEPT OMGEVINGSVISIE

De gemeenteraad van de gemeente Heerhugowaard heeft de Omgevingsvisie vastgesteld op 26 oktober 2021.

De gemeenteraad van de gemeente Langedijk heeft de Omgevingsvisie nog niet vastgesteld.

Welkom op de website van de Omgevingsvisie van Langedijk en Heerhugowaard

Een toekomstvisie gericht op goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen en zorg voor kwaliteit.

Deze Omgevingsvisie nodigt inwoners, ondernemers, investeerders en maatschappelijke organisaties uit om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van onze gemeenten. Het motto daarbij is goed wonen en leven, ruimte voor ondernemen, en zorg voor kwaliteit.

Start het filmpje

Visie

Wilt u weten wat de Omgevingsvisie inhoudt en hoe deze tot stand kwam?  Bekijk de verschillende onderdelen en de achtergronden van de visie.

Naar Visie

Speerpunten

Wilt u onze doelen weten voor de toekomst?  Ga naar de speerpunten en bekijk waaraan we samen met u willen werken.

Naar Speerpunten

Idee

Wilt u een bijdrage leveren en hebt u een idee? Gebruik dan de knop hieronder om te zien hoe u verder met uw idee kan komen.

Naar Idee

Locatie

Wilt u weten welke bestaande waarden we per gebied belangrijk vinden? Kijk dan verder bij Locatie. We zorgen samen met u dat we ontwikkelingen afstemmen op deze waarden.

Naar Locatie