Idee

Vanuit de overheid willen we ruimte bieden aan initiatieven en ideeën die bijdragen aan onze waardevolle omgeving. Als u een idee of initiatief heeft komen we graag in contact. 

Een idee voor de leefomgeving in Langedijk en Heerhugowaard is een kans om de omgeving te versterken. Heeft u zelf een idee? Doorloop daarvoor het stappenplan. Dan weet u wat u van de gemeente kunt verwachten en wat u zelf kunt doen. Als u het hele stappenplan hebt bekeken bent u zo goed mogelijk geïnformeerd om met de gemeente in gesprek te gaan.

Heeft u gehoord van een idee en bent u belanghebbende, bijvoorbeeld omdat het idee voor uw omgeving gevolgen kan hebben? De initiatiefnemer is verplicht met belanghebbenden in gesprek te gaan, zie hiervoor ook stap 4 en 5. Natuurlijk kunt u ook zelf contact opnemen met de initiatiefnemer en vragen om meer informatie.

Stappenplan

De visie geeft de belangrijke punten aan die bij nieuwe ideeën worden afgewogen. Aan de hand van het stappenplan kunt u zien of uw idee bijdraagt aan deze punten. Als dat niet zo is kunt u het idee verder uitwerken zodat het wel bijdraagt. Ook als u gehoord heeft over een idee kunt u kijken waaraan het idee zou moeten voldoen en wat het proces is vóór een idee kan worden ingediend.

De negen speerpunten

De speerpunten zijn punten die te maken hebben met actuele trends en ontwikkelingen. 

Naar de negen speerpunten