Samen werken we aan een goede woonplek en woonomgeving voor iedereen

In onze gemeenten kan iedereen plezierig wonen. Mensen met of zonder kinderen, jong of oud en met of zonder beperking. Dit betekent dat er veel afwisseling is in het aanbod van woningen. En dat er woningen zijn die aangepast kunnen worden. Bijvoorbeeld zo dat je er kan blijven wonen, ook als je zorg nodig hebt.

We verschuiven onze aandacht van bouwen aan de rand van kernen naar plekken in de kernen. Zeker op plekken waar goed vervoer is of waar voorzieningen zijn, willen we graag woningen bouwen. Ook gaan we meer woningen bouwen of verbouwen voor mensen die alleen of met zijn tweeën zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van appartementen.

Nieuwe woon- en leefvormen zijn van harte welkom. Dit kunnen groepen woningen zijn waar mensen voor elkaar zorgen. Of groepen woningen die door mensen zelf zijn gebouwd. Ook menging van wonen met andere functies vinden we een aanvulling op wat er al is.

In de woonomgeving bestaat een goede balans tussen rust, drukte en ruimte. De openbare ruimte richten we zo in dat deze toegankelijk is voor iedereen. Voorzieningen zijn mede daardoor voor iedereen bereikbaar.

De vraag naar woningen is groot en het aantal plekken waar kan worden gebouwd is beperkt. Als de vraag naar woningen zo groot blijft, kan het zijn dat we naast woningen binnen kernen toch ook buiten de kernen gaan bouwen. We kijken dan eerst zorgvuldig waar dat het beste kan.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?