Samen werken we aan een omgeving die uitnodigt tot contact en zorg voor elkaar

Plezierig samenleven en zorg voor elkaar is een opgave voor ons allemaal. We richten ons op een samenleving waarin bewoners zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen.

Wij helpen en inspireren bij plannen die gericht zijn op het echte samen leven. Voorbeelden zijn een plan voor een bijzondere vorm van wonen, voor een speel- of sportplek of een gezamenlijke tuin. Of een bedrijf of winkel waarin mensen aan het werk zijn die via de normale weg niet zo makkelijk aan een baan komen. Waar mensen kwetsbaar zijn ondersteunen we de inwoners en ondernemers die hulp bieden.

Waar wij voor zorgen is ruimte voor ontmoeten in het openbare gebied. We letten daarbij op de mogelijkheid tot gebruik voor iedereen. En ook op de spreiding van ontmoetingsplekken over de dorpen en wijken. Wij ondersteunen plannen voor activiteiten, evenementen en gebouwde ontmoetingsplekken die mensen met elkaar in contact brengen.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?