Samen werken we aan ontwikkelingen die onze identiteit versterken

Ons doel is dat elk nieuw plan bijdraagt aan de identiteit van ons gebied. Een bron voor onze identiteit is onze geschiedenis. Die geschiedenis is opgeslagen in onze bodem en zichtbaar in onze omgeving. Zij is deel van onze herinneringen. En zij is te ervaren op internet, in musea, in tentoonstellingen, en in boeken. Bij veranderingen in ons gebied houden we rekening met onze identiteit.

Voor Langedijk is deze verbonden met de handel en tuinbouw in een bijzonder waterrijk gebied. In “Langedijk ontwikkelt met water” laten we zien wat kansen  zijn om de identiteit van de gemeente te versterken. Heerhugowaard is een jonge stad in een oude droogmakerij. De oude wegen-, waterlopen- en bebouwingsstructuur bepalen nog steeds de opzet van de stad. 

We zorgen dat de kennis over de identiteit van onze omgeving groeit. We delen deze kennis waar mogelijk. Samen gebruiken we identiteit als basis voor ontwikkelingen. 

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?