Samen werken we aan een CO2-neutrale gemeente

Om klimaatverandering te voorkomen werken we toe naar CO2-neutrale gemeenten. Dit betekent dat we in onze gemeenten, als we alles optellen en aftrekken, geen toename hebben van broeikasgassen. Broeikasgassen zijn gassen die warmte vasthouden rond de aarde. Door de hoeveelheid broeikasgassen warmt de aarde op en hebben we te maken met klimaatverandering.

Om dat te bereiken moeten we energie besparen en de energie die we gebruiken halen uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en warmte uit de bodem. Dat kan alleen als we allemaal ons steentje bijdragen. Nieuwe wijken worden zo duurzaam mogelijk en zonder aardgasaansluiting gerealiseerd. Ook maken we nieuwe wijken zo dat duurzaam verkeer en vervoer aantrekkelijk wordt.

Voor bestaande wijken en bedrijventerreinen maken we een plan om gebouwen beter te isoleren en andere warmtebronnen toe te passen dan het gebruik van aardgas. Op werklocaties kunnen grote stappen worden gezet richting een CO2 neutrale gemeente. Landelijk zijn bedrijventerreinen goed voor circa een kwart van het energieverbruik. In de Regionale Energie Strategie (RES) worden bedrijventerreinen aangewezen als een belangrijke plek in de energietransitie.

We kijken ook naar verkeer en vervoer. Daarbij ondersteunen we de overgang naar elektrisch vervoer. En we moedigen inwoners en bezoekers aan om te voet of met de fiets te gaan.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?