Achtergronden bij speerpunt 7

Hoe zorgen we op termijn voor onze energievoorziening?

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk willen CO2-neutraal worden. Er is nog veel besparing nodig en een omslag naar hernieuwbare energie. In 2017 beschikte Heerhugowaard over 4,3% hernieuwbare energie en Langedijk over 5,8% (bron www.waarstaatjegemeente.nl).

Wilt u meer weten over energie in uw gemeente? Kijk dan op:

https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energietransitie

https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/

Terug naar speerpunt 7