Samen werken we aan een goed leefgebied voor veel verschillende planten en dieren

Afwisseling in planten- en diersoorten is belangrijk. De vele verschillende soorten houden de natuur in balans. Dat is goed voor onze landbouwgewassen en onze natuur. Want veel verschillende planten- en diersoorten helpen om ziekten en plagen in gewassen te voorkomen.

We behouden en beschermen onze natuurgebieden en recreatiegebieden. We richten ons op meer openbaar groen en het vergroten van de natuurwaarde van het openbaar groen. Daarvoor maken we ook meer groene verbindingen. Dit zijn verbindingen tussen gebieden die nu al waarde hebben voor de natuur of waar een kans ligt om de waarde te vergroten.

We nodigen inwoners, ondernemers en ontwikkelaars uit om ook hun bijdrage te leveren. We ondersteunen vormen van landbouw en manieren van ontwikkelen, waarbij natuur een belangrijke plaats krijgt.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?