Samen werken we aan goede omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen

We gaan voor een samenleving waarin iedereen een nuttige bijdrage kan leveren. Daarvoor werken we aan goede omstandigheden voor scholing, werk en ondernemen.

Verbindingen zijn daarin belangrijk. Digitale verbindingen, verbindingen over weg, en spoor en verbindingen tussen mensen, instellingen en ondernemingen.  Digitale bereikbaarheid is essentieel voor onze inwoners, bezoekers en bedrijven. Maar ook ten aanzien van onze veiligheid nu en in de toekomst.

We werken samen met onderwijs, ondernemers en overheid. Dit doen we om scholing en werk op elkaar af te stemmen. En dit doen we om mensen die werk zoeken en beschikbaar werk bij elkaar te brengen.

We willen een goed bereikbare gemeente. We doen dat door versterking van het stationsgebied en door aanpak van alle vormen van verkeer en vervoer via een programma mobiliteit. 

We verbeteren de regels en maken de processen makkelijker. Dit om ondernemers te ondersteunen bij hun plannen. Wij bieden veel verschillende mogelijkheden om te ondernemen. Denk daarbij aan betaalbare plekken voor kleine bedrijven en ruime locaties voor grotere bedrijven op bedrijventerreinen. Ook gemengde gebieden moeten daarbij genoemd worden. Er is steeds meer belangstelling voor gebieden waar wonen, recreëren en werken bij elkaar komen. Op verschillende plekken zetten we in op de verandering naar een gemengd gebied.

We bouwen voort op dat waar we sterk in zijn. Dat zijn alle vormen van bedrijvigheid die met landbouw, tuinbouw en veeteelt te maken hebben. Dat is de maakindustrie en dat is toerisme en recreatie; vooral in het gebied van Langedijk. Dat zijn de winkelgebieden. Zij maken kernen en wijken aantrekkelijk en levendig. En dat is het goede aanbod aan scholen in onze omgeving. Vooral in Heerhugowaard waar veel mbo-scholen aanwezig zijn. We helpen bedrijven niet alleen aan ruimte voor hun bedrijf, maar ook aan de mogelijkheid om personeel in onze gemeenten te laten wonen.

We werken toe naar een kringloopsamenleving. Dit betekent dat we zuinig zijn met grondstoffen. We voorkomen afval en hergebruiken stoffen die overblijven. Onze ondernemers dagen we uit om hier stappen in te zetten. Dit kan binnen hun eigen bedrijf maar ook door samenwerking met anderen.

Met de samenvoeging van Heerhugowaard en Langedijk - met bijna 7.000 bedrijven, ruim 33.000 banen en 85.000 inwoners -  is er ruimte voor groei, is hard werken gewoon en zit ondernemerschap in de cultuur. De ligging van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard in regio Alkmaar en dichtbij de Metropoolregio Amsterdam zorgt ervoor dat er veel kansen liggen voor economische ontwikkeling. Bij de achtergronden kunt u meer lezen over de economische kansen.

Klik op de kaart om te vergroten.
Deze kaart is een onderdeel van de totale Visiekaart

Meer weten over de achtergronden?